Борсови Маклери


Инвеститорът, който търси информация, съвети и място, където може да купи или да продаде финансовите инструменти, се обръща към маклер в инвестиционната фирма. Модата през последните години смята, че маклер трябва да се нарича финансовия консултант който предлага бърз кредит. Към основните задължения на маклера спадат:
* опознаването на инвестиционните цели на клиента;
*даването на съвети;
* доставянето на информация на тема инвестиране;
* реализиране на препоръките.
Маклерите представляват инвеститорите на инвестиционния пазар.
Намирането на добър маклер е не по-малко трудно, отколкото намирането на добър лекар, зъболекар, адвокат или свещеник. От опит знаем, че само част от хората в дадена професия са добри и посветени на професията си.
Сериозните инвеститори търсят маклер, който “ще спечели” за тях пари, избирайки финансови инструменти и инвестиционни стратегии, подходящи за конкретната ситуация на пазара.
Добрите маклери посвещават своето време на инвеститори, които разполагат с добър капитал. Маклерите работят за собствена сметка, получават заплащане за реализирайите сделки, независимо от това, дали те завършват с успех. Маклера е заинтересован от успеха на инвеститора, защото това ще му даде възможност да управлява по-голям капитал, да увеличаВа броя на клиентите си чрез реклама и препоръки, а също така е и основа на доброто му самочувствие. Липсата на инвестиционни успехи води постепенно до загуба на клиентите.
Добрите маклери печелят много пари особено през периодите, когато инвестиционния климат е подходящ за инвестиране. Основната печалба на маклерите е частта, заплащана от инвеститорите, а остатъка се получава от инвестиционната фирма, за която работи маклера.
Динамичната търговия с финансовите инструменти струва на инвеститора много пари. Печеленето на борсата е свързано със заплащания, фирмите предлагащи пълна гама от инвестиционни услуги, вземат обикновено по-големи такси в сравнение с фирмите, които не помагат на инвеститорите при планирането на инвестициите.
Инвеститорите, които вземат собствени решения и искат да икономисат разходите за сделката, могат да ползват услугите на фирмите, дисконтиращи комисионните; могат да купуват държавни облигации непосредствено от правителството, или да купуват акциите непосредствено от фирмите, които предлагат план за реинвестициите на дивидентите.